Trường Trung cấp Bách Khoa tổ chức khai giảng lớp ML 1/K5 tại Trung tâm GDNN - GDTX huyện Kim Bôi

19/9/2023

LỄ KHAI GIẢNG
LỚP  KỸ THUẬT MÁY LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
 ( Khoá học 2023 – 2025)
Tại: Trung tâm GDNN – GDTX huyện Kim Bôi
Ngày 31 tháng 8 năm 2023